צרו קשר

@ iasei28@gmail.com

ד"ר מאיה שיאון צדקיהו

פורום אירופה,

האוניברסיטה העברית

הר הצופים

ירושלים 9190501